Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 2.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: MP-Merkkauspalvelu Oy
Yhteystiedot: Ruosilantie18 00390 Helsinki P. 050-406 2783

2. Yhteyshenkilö
Sami Keränen
Yhteystiedot: Ruosilantie18 00390 Helsinki P. 050-406 2783

3. Rekisterin nimi
MP-Merkkauspalvelu Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin.
Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää rekisteriä MP-Merkkauspalvelu Oy asiakkaista.

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia asiakkaittensa henkilötietoja:
• asiakasnumero
• yhteyshenkilön sukunimi ja etunimet
• yrityksen osoitetiedot
• yhteyshenkilön puhelinnumero
• yhteyshenkilön/yrityksen sähköpostiosoite

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
• yhteyshenkilön nimi
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• yrityksen nimi
• laskutusyhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaiden suostumuksella heiltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisterin sisältämiä tietoja ei
luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään MP-Merkkauspalvelu Oy toimitiloissa, jotka
on lukittu.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri ei ole julkinen. Rekisterissä olevien tietojen käsittely edellyttää erillistä tietojärjestelmän
käyttöoikeutta. Rekisterin pitäjällä on pääsy rekisterin kaikkiin tietoihin.

Tiedot sijaitsevat MP-Merkaupalvelu Oy:n käyttämässä Procountor-järjestelmässä jonka
suojaamisesta vastaa Finago Oy